Ships with Rude Names

Mar 08

Long Wang

Long Wang

Mar 07

USS Swallow

USS Swallow

USS Blower

USS Blower

USS Plunger

USS Plunger

USS Tackle

USS Tackle

L793 Felchen

L793 Felchen

HMS Gay Viking

HMS Gay Viking

SS Beaverburn

SS Beaverburn

The Nobska

The Nobska

The Happy Entrance

The Happy Entrance